Nesouhlasíme s politickým zneužíváním Asociace krajů ČR

15. 8. 2013

Během posledního roku je to již podruhé, kdy se hejtman jihočeského kraje Zimola podílel na zneužití zájmové apolitické organizace sdružujících kraje, jíž je Asociace krajů ČR. To, že se jedná o nepolitickou organizaci, má přímo zakotvené ve stanovách. To však nijak nebrání současným vládcům krajů (až na dvě světlé výjimky), aby z ní v rozporu s platnými stanovami politickou organizaci vytvářeli.

Copak je myslitelné, aby starosta jakékoliv obce či města někde vystoupil a hlásal své politické názory jménem všech obyvatel komunity, ve které aktuálně starostuje? V asociaci krajů se však toto děje. Jak jinak si vysvětlit prohlášení této asociace ovládané hejtmany za ČSSD, kteří vyslovují podporu jakékoliv vládě či kandidátovi na jakýkoliv ústavní post. Navíc je více než patrné, že je asociace krajů totálně zneužívána k vnitrostranickému boji uvnitř ČSSD a to by mělo vadit i všem poctivě smýšlejícím příznivcům této strany.

Rozuměl bych postoji hejtmana jako jednotlivce, který se postaví a vysloví svůj názor, který může odrážet i jeho osobní podporu či nepodporu komukoliv. Jménem všech členů zastupitelstva kraje, natožpak všech obyvatel kraje, však oprávněn někoho podporovat není.

Jak nám bezprecedentní zneužití nepolitické asociace krajů k vlastním politickým cílům vysvětlíte, pane hejtmane Zimolo?

Mgr. Ing. Pavel Vondrys

Mgr. Ing. Pavel Vondrys

systémový specialista, bývalý starosta města Strakonice
56 let, Strakonice
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012