Kamarád strom, aneb jak se Vám líbí městské parky, květinové záhony a zeleň vůbec???

23. 7. 2014

Pás parků a zeleně na obvodu centra města, v místě bývalých hradeb, a množství parků, parčíků, travnatých ploch a záhonů ve všech čtvrtích k Písku prostě patří. Parky zklidňují ruch města, vybízejí k odpočinku, vytváří příjemné prostředí, jsou místem setkávání a v parném létě oázami stínu a chládku. Byly prozřetelně založeny našimi předky a bylo na ně pamatováno i při výstavbě nových čtvrtí v dobách nedávno minulých. Je to živoucí součást města a jako taková se v průběhu času vyvíjí či mění díky zásahu člověka. Pamatujeme si, jak ten náš nejbližší park vypadal, když jsme byli malí, jak s námi rostl, jak se měnil či byl měněn… Svědky plynoucího času jsou hlavně stromy. Zatímco některé byly vysazeny za našeho života, ve stínu jiných už si hráli naši dědečkové a babičky, když byli malí. Jsou to „průvodci“ našich životů. Některé míjíme cestou do školy či do práce, na jiné se díváme z okna svého bytu, k jiným se pojí speciální vzpomínky – místo setkávání a rozhovorů s přáteli, první pusa, odpočinek ve stínu na procházce s potomkem… Nemělo by tedy být překvapením, že mnozí z nás své kamarády stromy brání či se alespoň chtějí ujistit, zda je to opravdu nutné, když mají padnout k zemi…

Tak jak se v průběhu času vyvíjí architektura a móda, mění se i přístup k pěstění parků. Mluvíme o parcích, tedy o živé přírodě a ta, je-li k ní přistupováno citlivě, je pěstěna, nikoliv pouze údržbářsky ošetřována. Je pravdou, že mnohé parky byly po svém založení ponechány víceméně svému vývoji a nyní se ukazuje potřeba jejich zásadnější proměny. I stromy stárnou, i stromy mívají nevyléčitelné choroby a mohou tak ohrožovat zdraví a majetky. Pak se jejich čas nachýlí a je potřeba je odstranit. Je ale opravdu nutné zplanýrovat hned vše, co nezapadá do současné zahradnicko-architektonické módy a „eurotabulek“, bez ohledu na názory lidí??? Opravdu potřebujeme utrácet za studie, projekty na rozsáhlé revitalizace parků a žádat k těmto účelům o často tak svazující dotační podporu?? Nebylo by výhodnější užít bohatství, které město má, tedy názoru k městské zeleni nelhostejných lidí a znalosti místních odborníků, a začít městské parky postupně citlivě formovat a zlepšovat jejich stav??? A vůbec… Má-li Písek svého městského architekta, nezasloužil by si při tom množství městské zeleně i svého městského zahradního architekta či kvalifikovaného zahradníka (takového píseckého „pana Větvičku“) s týmem šikovných zahradníků a pomocného personálu, který by možná ve výsledku tvořilo méně lidí, než co se nyní o městkou zeleň stará, a dost pravděpodobně by pak ještě došlo k úspoře nákladů a dosažení většího efektu oproti současnosti??

Městská zeleň potřebuje nejen citlivě formovat, ale i pravidelnou péči. K čemu je moderní květinová výsadba, když ji nikdo pořádně nepleje? Proč plánovat pobytové loučky, když je nehodláme zalévat? Sebekrásnější kultivar keře se při nedostatečné péči změní v neforemné houští a nepřihnojované květiny v truhlících a betonových květináčích v žalostný stín toho, jak by mohly vypadat. Rozhodně netvrdím, že o městskou zeleň nyní není postaráno. Jen by to možná chtělo trochu více nových nápadů, opravdového zájmu, zahradnického fortele a Písek by mohl být mnohem rozkvetlejší, než je nyní a nemuselo by to nezbytně stát ani o korunu navíc. Nevím, jak Vás, ale mě například roztodivné trnité chroští, které nelze ani pořádně vyplít a proto z něj trčí vysoký plevel, a náhrada květinových výsadeb kamennou aranží rádoby na způsob japonské zahrady, které můžeme místy vidět, příliš neoslovuje.

Městské zeleně je ale opravdu hodně a Ti, co jsou za ni zodpovědní, díky svému vytížení, možná už ani mnohé nevnímají. Pokusme se spolu otevřít jim oči… Pošlete nám, prosím, ať jsme féroví, fotografie těch, dle Vašeho názoru, nejhezčích i nejpříšernějších zákoutí městské zeleně a Vaše náměty na změnu. Pokusíme se zodpovědné pracovníky inspirovat, a pokud nám dáte svou důvěru tak hlavně změny i realizovat.

Obrázky
Mgr. Ivana Očásková

Mgr. Ivana Očásková

projektová manažerka
49 let, Písek
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012