Majetek města

27. 9. 2014

Centrum města Písku se vylidňuje, mizí veřejné instituce, které zde dříve sídlily, budovy zůstávají prázdné, písecké centrum přestává sloužit veřejnosti jako místo shromažďování a kontaktů, jako střed života pulzujícího města. Současné vedení města tomuto procesu jen přihlíží. Je z tohoto nastoupeného trendu vylidnění a zmrtvění centra města vůbec nějaká cesta?

Určitě je – spočívá ve zlepšení spolupráce vedení města s veřejným i soukromým sektorem, ve vytvoření strategie oživení centra a v aktivní realizaci některých projektů vedoucích k oživení přímo městem.

Další postup spočívá v cíleném vyhledávání institucí, které by ve městě mohly sídlit a jejich lákání na strategii oživení ve chvíli, kdy bude jasná, a kdy město započne s realizací svých projektů.

Obrázky
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012