Nová vlaková zastávka v Písku

6. 10. 2014

 Tématem, které v poslední době rozhýbalo píseckou veřejnost, je plánovaná výstavba vlakové zastávky Písek Jih. V polích u nákupní zóny nebo v Preslově ulici? Pokusili jsme se zjistit bližší informace k celému problému. Věřte nám, nebylo to jednoduché.

Nakonec jsme přece jen zjistili následující:


1.) Hejtman JČ kraje Jiří Zimola požádal Správu železniční dopravní cesty (dále jen SŽDC) o zřízení několika nových zastávek na území kraje. Jednou z vytipovaných lokalit je i Písek.
2.) Město Písek navrhuje umístění v polích u kruhového objezdu, v blízkosti nákupní zóny.
3.) SŽDC zpracovává demografickou studii a z důvodů lepší dostupnosti pro pěší navrhuje dvě zastávky – v ulicích Preslova a Legionářská.
4.) Na navrženou úpravu polohy zastávky reagovalo město dopisem starosty kladně s tím, že argumenty pro přesun zastávky akceptuje a souhlasí s jejím umístěním v Preslově ulici.
5.) Na jednání dne 17. 12. 2013 mezi Městem Písek a SŽDC starosta Veselý znovu potvrzuje souhlas města s umístěním jak zastávky Preslova, tak zastávky Legionářská i s elektrifikací celého úseku.
6.) O prázdninách 2014 se na trati objevují geodeti, aby provedli měření pro přípravnou dokumentaci stavby.
7.) V témže okamžiku se o plánu dozvídají i občané v přilehlé lokalitě, s umístěním zastávky nesouhlasí, organizují petici a během krátké doby získávají stovky podpisů. Celá věc se medializuje. Starosta Veselý mlží a snaží se celou problematiku převést na SŽDC s tím, že město má v této otázce omezený manévrovací prostor.
8.) 26. září 2014 už v internetových diskusích pan starosta intenzivně ubezpečuje dotčené občany a petenty, že je zásadně proti umístění zastávky v Preslově ulici a učiní vše, aby k její stavbě nedošlo…
9.) 3. října proběhlo další jednání mezi městem a SŽDC. Jeho výsledek se prý brzy dozvíme…

Tolik tedy fakta. Musíme konstatovat, že věc jako taková nás zase tolik nepřekvapuje. Co pan starosta umí dokonale je, přes neustálé proklamování otevřeného přístupu radnice k občanům, neustále občanům lhát a v okamžiku, kdy ho jeho vlastní lež dostihne, kličkovat jak malý kluk.
Přitom si myslíme, že se jedná spíše o bouři ve sklenici vody (celá akce je totiž pouze ve stádiu přípravy konceptu, neexistuje projekt ani stavební povolení). Je to jen další ze zmatených a nekoncepčně připravených projektů, kterými nás radnice zahrnuje celé 4 roky, ale nakonec vždy skutek utek a z realizace sejde z důvodů nepřipravenosti nebo masivního nesouhlasu občanů.

Sama podstata toho projektu se nám zdá nesmyslná. Snaha o přímé propojení Písku a Českých Budějovic je velmi diskutabilní. Hospodářská vazba Písku na České Budějovice je tradičně velmi slabá, Budějovice se příliš nerozvíjejí a nemohou tedy Písečákům nabídnout nová pracovní místa. Naším tradičním rozvojovým partnerem byla, je a vždy bude Praha. Proto považujeme za mnohem smysluplnější vyvíjet tlak na dokončení dobrého silničního a železničního napojení tímto směrem.

Jediné, co se nedá panu Veselému upřít je fakt, že naučil svým působením na radnici občany města být neustále ve střehu a umět se účinně bránit jeho vizím a projektům. Za to mu patří náš dík. Možná se jednou projdeme po mostě Ondřeje Veselého nebo vystoupíme z vlaku na zastávce se stejným jménem. Když ale dnes iniciujeme jednání se SŽDC, pojďme se raději bavit o rekonstrukci budovy a prostranství před hlavním nádražím v Písku nebo o bezpečném přechodu pro pěší na železničním přejezdu pod Hradištěm.

Ano, jsou to úkoly všední, málo vizionářské, ale řada občanů by jejich vyřešení pravděpodobně uvítala.

Obrázky
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012