Dotace jen pro vyvolené. Opět

17. 4. 2012

V médiích se objevila zpráva, ze které vyplývá, že o dotace z Regionálního operačního programu na modernizaci výuky (v rámci 19. výzvy), mohou podat žádosti pouze některé vyvolené střední školy. Kraj prý má problém s budoucím spolufinancováním projektů, protože výzva je určena pouze pro střední školy, které právě kraje zřizují. Copak ale členové Výboru regionální rady (většinou z ČSSD) dopředu nevěděli o tom, že projekty také bude nutno kofinancovat?

Proč tedy výzva také nemohla být určena pro základní školy, které zřizují města a obce? Jistě bude argumentováno nízkou alokací finančních prostředků ve výzvě. Kam ale zmizel princip rovné příležitosti? Podle čeho jsou střední školy vybírány a zajištěno jim spolufinancování projektů?

Celá situace velmi nápadně připomíná jednu z minulých výzev Regionálního operačního programu, konkrétní 17. výzvu, které byla určena na podporu projektů rozvíjejících cestovní ruch a také na doprovodnou infrastrukturu k cestovnímu ruchu. Své projekty mohla předkládat pouze vybraná města, obce či mikroregiony v kraji. O těch v podstatě rozhodla studie Integrovaný plán rozvoje území, kterou pro Úřad Regionální rady zpracovala firma Garep, s.r.o. Tento materiál definoval oblasti s potenciálem pro cestovní ruch v kraji, které však jsou strukturálně postiženy, a proto je třeba je rozvíjet.

Na výzvu zareagovali představitelé několika mikroregionů, neboť text výzvy jim zabránil o dotace byť jen usilovat, což pokládají za diskriminační. Navíc studie zpracovaná pro Úřad regionální rady je v naprostém rozporu se základními rozvojovými dokumenty Jihočeského kraje. Proč se vedení kraje pyšní schválenými Zásadami územního rozvoje kraje a Programem rozvoje kraje, když podle nich nepostupuje? Proč vlastně vůbec nechává zpracovávat další studie, když velmi sofistikovaně zpracovaný materiál pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje Územně analytické podklady kraje již jsou dostatečným podkladem pro rozhodování?

Nejsmutnější na celé záležitosti je ale skutečnost, že na žádost o změnu textu výzvy, kterou zaslalo 20. října 2011 členům Výboru regionální rady a vedení Úřadu Regionální rady (mj. i panu hejtmanovi Zimolovi) několik mikroregionů, jež sdružují více jak 100 obcí, nikdo ani řádkem či slovem nezareagoval.

Ještě stále je možno hovořit o rovných šancích pro všechny dostat se k dotačním prostředkům?

Mgr. Jaroslav Větrovský

Mgr. Jaroslav Větrovský

starosta města Mladá Vožice
51 let, Mladá Vožice
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012