Věřím, že běžný život se vrátí k normálu

8. 4. 2020

S vyhlášením nouzového stavu se změnil i chod města Písku, kde je starostkou Eva
Vanžurová (JIH 12). Co vlastně dělá v těchto dnech? Jakým způsobem se město stará o
bezpečí svých obyvatel ? A jak moc se změní plány na budoucí rozvoj Písku?


Opatření proti šíření koronaviru významně zasáhla do chodu měst a obcí. Mělo město
Písek pro takovouto situaci připravený plán?
Samozřejmě, to je povinnost. Město má připravené krizové plány pro různé mimořádné
události a pro současnou situaci je připraven rozpracovaný typový plán pro epidemii, tj. pro
hromadnou nákazu osob.


Co je nyní hlavní náplní práce vedení města Písku?
V současné době při nouzovém stavu je naší prioritou zajistit pomoc pro seniory, osamělé
starší občany a hendikepované občany prostřednictvím našeho střediska sociálních služeb i
neziskových organizací. To znamená obstarat potraviny, léky, dopravu k lékařům, stravování.
Dále je potřeba zajistit fungování organizací a pracovníků v 1. linii, tedy zdravotníků,
dobrovolných hasičů, městské policie, dále pracovníků v sociálních službách poskytujících
přímou péči. Ochranné pomůcky částečně zajišťujeme i obvodním a dětským lékařům,
lékařům – specialistům, záchranné službě a pobytovým sociálním zařízením. Jen v březnu
jsme takto rozdělili 5 200 roušek, které jsme dostali darem nebo nechali ušít z předem
zajištěného materiálu. Teď v dubnu město poskytlo pomoc i pracovníkům v tzv. druhé linii.
Ochranné prostředky jsme distribuovali také do prodejen potravin a drogerií. Necháváme šít
roušky, sháníme dezinfekci a rukavice. Zároveň ale řešíme i běžné agendy, např. smluvní
vztahy, dotace, různá hlášení, stížnosti, přípravu zápisů dětí do škol, přípravu materiálů pro
radu a zastupitelstvo města.


Někteří občané se ptají, proč město primárně nezajistí ochranné roušky pro všechny své
obyvatele. A když to nedělá, jakým způsobem se postará o jejich bezpečí a zdraví?
Jak jsem zmínila, dostali jsme darem nebo nechali ušít už několik tisíc roušek, které jsme
rozdali tam, kde jsme to považovali za nejdůležitější. Část bavlněných roušek jsme předali na
distribuční místo hospici Athelas k výdeji pro občany a část byla přímo předána nejstarším
obyvatelům, kterým dovážíme obědy. Do dneška jsme nakoupili 1500 litrů dezinfekce a
chystáme ošetření veřejných míst. Není totiž v silách třicetitisícového města obstarat takový
počet ochranných prostředků, abychom dostatečně vybavili všechny občany. Nejde o peníze,
ale o omezené výrobní kapacity a celkový nedostatek tohoto zboží na trhu. Všichni dnes
zásobují zdravotnická a sociální zařízení, kde je potřeba i spotřeba těchto ochranných
pomůcek obrovská.


Na konci března zasedala rada města a schválila pomoc drobným podnikatelům a
živnostníkům. V čem by tato pomoc měla spočívat?
Na posledním zasedání schválila rada města dva materiály týkající se této pomoci. Jeden řešil
placení nájmu v městských nebytových prostorách sloužících k podnikání. Týkal se jednak
nájemců, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny. Těm by město mohlo odpustit nájemné až do plné výše po dobu neprovozování činnosti. A dále takových nájemců, kteří sice nemuseli přerušit svoji činnost, ale z různých důvodů se v tomto období mohli dostat do finanční tísně. Ti budou moci své závazky splatit postupně do konce roku 2020, aniž by jim město účtovaloúroky z prodlení nebo vypovědělo nájemní smlouvu. Druhým materiálem byl návrh na vypsání dotačního programu na podporu OSVČ a malých podnikatelů na území města Písek. Tady je ovšem podmínka, že vypsání dotačního programu a uvolnění finančních prostředků ve výši kolem 20 milionů korun schválí zastupitelstvo.

Město si vyslechlo i výtky, že v současnosti nevyužívá pomoc dobrovolníků. Není potřebná? Vede město nějakou evidenci takto nabízené pomoci?

Ano, o výtkách vím, ale myslím, že je to vůči městu nefér. Zatím stačíme naši pomoc
poskytovat potřebným občanům vlastními silami. Město zajišťuje rozvoz obědů a nákupů,
vylepili jsme a distribuovali infoletáky, rozdělujeme a expedujeme ochranné pomůcky.
Zapojeni jsou zaměstnanci úřadu i našich organizací. Město vede přesnou evidenci nejen o
distribuci ochranných pomůcek, ale i o jednotlivcích, organizacích a firmách, zapojených do
výroby roušek nebo zajišťování materiálu. Už po vyhlášení nouzového stavu proběhla
schůzka s některými neziskovkami, abychom koordinovali naši pomoc. Samozřejmě víme o
tom, že v Písku pomáhají také další organizace, firmy i jednotlivci, a za to jim patří velký dík.
Navíc nejsme tak velké město, aby tu nefungovala i určitá sousedská výpomoc a
sounáležitost. Takže věřím tomu, že ti nejpotřebnější a nejzranitelnější bez pomoci nezůstali.

Dá se už nyní předpovídat, jak moc se změní život v Písku v tomto a příštím roce?
Očekáváte významné zásahy do rozpočtu? Jak to bude s plánovanými projekty a
investicemi?
Věřím, že běžný život se vrátí k normálu. Bude méně kulturních a sportovních akcí. Ale
v rozpočtu počítáme s významnými změnami. Avizovaný pokles příjmů financí od státu je
pro tento rok 10 -15 procent. V tuto chvíli pracujeme na změnách v rozpočtu města. Některé
akce musíme dokončit, protože jsou vázané na dotační programy, jiné se nebudou tento nebo
možná ani příští rok realizovat.


Co byste chtěla vzkázat Písečanům?
Všem, kdo nám pomáhají, i třeba jen milým slovem, moc děkuji. A věřte, myslíme na vás.
Všechna naše opatření a rozhodnutí směřují k tomu, abychom vás co nejlépe ochránili.

Mgr. Eva Vanžurová

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písek
66 let, Písek

Písek mám ráda. V Písku jsem spokojená, zde se narodily, vyrostly a vystudovaly mé děti.

Písek je město s neopakovatelnou historií, živou současností a slibnou budoucností. Město natolik krásné, aby bylo předlohou poezii, a přitom natolik moderní a dravé, aby v něm zůstávaly mladé generace.

poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012