František Uhlíř

Věk: 63 let
Povolání: starosta obce Dunajovice
Bydliště: Dunajovice

Narozen 6. 2. 1957 v Českých Budějovicích.

Vyučený v oboru kuchař, od roku 1979 pracoval jako šéfkuchař v hotelích po Jihočeském kraji (Třeboň, České Budějovice, Český Krumlov, Hluboká nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí). Pracoval ve vedení jihočeské krajské pobočky Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Za svou práci pro Asociaci kuchařů a cukrářů ČR získal profesní ocenění, Stříbrnou medaili Magdaleny Dobromily Rettigové. Na pracovištích při výkonu svého povolání zároveň vychovával učně oboru kuchař. Profesní zkušenosti získával též na stážích jak v hotelích v České republice, tak na zahraničních stážích.

Profesi kuchaře ukončilo zranění po dvou nezaviněných autonehodách. Poté se své profesi věnoval alespoň při odborné výuce učňů na Soukromé střední škole a jazykové škole v Českých Budějovicích, nyní ještě při odborné přípravě rekvalifikantů v oboru kuchař.

Po ukončení pracovního poměru v oboru kuchař a odchodu do invalidního důchodu v roce 2005, se přestěhoval do rodinné bývalé zemědělské usedlosti v obci Dunajovice, v okrese Jindřichův Hradec. Sousedy a starousedlíky byl požádán o sestavení kandidátky do voleb do Zastupitelstva obce Dunajovice v roce 2006. V listopadu 2006 zvolen starostou obce Dunajovice. Tuto funkci vykonává již třetí volební období.

Obec Dunajovice, ležící na hranici s okresem České Budějovice, mezi městy Třeboň, Lišov a Lomnice nad Lužnicí, čítá cca 220 obyvatel. Díky spolupráci všech zastupitelů se podařilo v obci Dunajovice opravit komunikace, střechu kostela, vybudovat čistírnu odpadních vod, dobudovat kanalizaci, obec zakoupila budovu vodárny a vrt s přívodním řadem, jediný zdroj pitné vody pro obec. Tato infrastruktura byla opravena, a spojena s vodovodem, obcí vybudovaným v letech 1999 až 2001, do jednoho vlastnického celku. Veškerou vodohospodářskou infrastrukturu si obec Dunajovice provozuje od roku 2013 ve vlastní režii.

Nad obcí, na Dunajovické hoře, se nachází poutní místo s kaplí sv. Kříže (vybudována před rokem 1800) a křížovou cestou z roku 1885. I tyto stavby byly opraveny. Čtrnáct zastavení křížové cesty je postaveno okolo dnes již z části zatopeného kamenolomu, který slouží občanům a návštěvníkům k rekreaci, koupání, pořádání kulturních akcí.

Celý svůj život strávil ve službách nejprve jako kuchař zákazníkům, poté jako starosta obce občanům a správě obecního majetku.

Představitelé Města Třeboně se snaží o zápis „Třeboňské rybniční krajiny“ na seznam národních kulturních památek, poté na seznam kulturních památek UNESCO. Jedná se o území zasahující do tří okresů (Jindřichův Hradec, Tábor a České Budějovice), území od obce Cep, kde se z řeky Lužnice odděluje Zlatá stoka až k Veselí nad Lužnicí, kde se Zlatá stoka vlévá zpět do řeky Lužnice. Do tohoto projektu ochrany kulturní památky by měly být včleněny rybníky, které se vypouštějí či napouštějí Zlatou stokou, Nová řeka, Stará řeka a okolní pozemky, lesy, zemědělská půda, sídla. Je to projekt, který bude na roky omezovat jak rozvoj obcí, tak rozvoj cestovního ruchu, neboť ke všemu by se museli vyjadřovat nejen Správa CHKO Třeboňsko, ale i další úředníci, „památkáři“. Od představení projektu nebyla zveřejněna veškerá omezení pro obyvatele, majitele nemovitostí, projekt bude zasahovat do lesního hospodářství, zemědělské výroby, staveb, živností, v neposlední řadě do každodenního života všech občanů žijících na tomto území. S tímto projektem Zastupitelstvo obce Dunajovice, i zastupitelstva okolních obcí a měst, kromě Města Třeboně, nesouhlasí.

Členy hnutí Jihočeši 2012 byl požádán o kandidaturu do Zastupitelstva Jihočeského kraje jako nezávislý kandidát. V případě zvolení by chtěl napomoci udržitelnému rozvoji venkova, cestovního ruchu, dopravní obslužnosti kraje.

František Uhlíř je ženatý 37 let, s manželkou Janou má dvě děti. Dcera Lucie, absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, odbor výtvarná výchova a občanská nauka, zaměstnanec Jihočeského divadla v Č. Budějovicích. Syn Jan, absolvent Střední školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu, České Budějovice, pracuje jako šéfkuchař a technolog u společnosti KOVOSLUŽBA OTS, a.s.


poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012