Hedvika Stojčevová

Věk: 60 let
Povolání: pracovnice neziskové organizace
Bydliště: Horní Stropnice

Většinu dosavadního produktivního věku pracovala jako vedoucí obchodu s papírnictvím a kartonáží v rodinné firmě. Na této pozici setrvala 21 let. Poté působila v pojišťovnictví a poslední dva roky se věnuje práci v o.p.s. pomáhající zajistit uplatnění v životě lidem s postižením tělesným i duševním.

Narodila se 9. ledna 1960 v Českých Budějovicích, po základní škole absolvovala studium na středním odborném učilišti obchodním v Českých Budějovicích. Poté krátce pracovala v podniku Technomat, pak nastoupila k rodinné firmě podnikající v oboru papírnictví a kartonáž, kde strávila 21 let. V roce 2012 ukončila práci v rodinné firmě a začala se věnovat oboru pojišťovnictví a finančních služeb. Poslední dva roky působí práci v o.p.s. Koníček, která pomáhá najít lidem s postižením uplatnění v životě a věnuje se i rehabilitaci a vzdělávání takto postižených lidí.

„Vždy jsem měla sklony k vyřizování, organizování a zajišťování nejrůznějších záležitostí, proto jsem se zejména v rodinné papírnické firmě, ale i v dalších povoláních, věnovala obchodu a manažerské práci. Svou nynější profesi dělám proto, že mě naplňují především její výsledky. Tedy fakt, že jsme schopní pomoci důstojně žít lidem, které potkalo v jejich životě nějaké postižení či tragédie a je pro ně obtížné se vyrovnat s důsledky a uplatnit se v životě. Ať už jde o schopnost najít si práci či se vůbec o sebe elementárně postarat.“

Ucházet se o pozici krajského zastupitele se rozhodla proto, že je přesvědčena, že řada věcí by šla v jižních Čechách dělat podstatně lépe než doposud. „Zajímám se především o sociální a zdravotní péči, vzhledem ke své profesi jsem s touto problematikou podrobně obeznámena. Líbí se mi dlouhodobě ideje a principy hnutí Jihočeši 2012 a shodují se s mými osobními zásadami. Dosavadní výsledky předešlých voleb ukazují, že i lidé v kraji těmto principům důvěřují a smýšlejí podobně. Jedním z hlavních principů je zapojení široké veřejnosti do správy kraje a pracovat s co největší efektivitou a transparentností“.

Hedvika Stojčevová je podruhé vdaná, z prvního manželství má dvě dospělé děti, dceru a syna.


poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012