Téma: ROP Jihozápad

Kampak se poděla "žaloba na Kalouska"?

1. 7. 2013

V březnu se Zastupitelstvo Jihočeského kraje i s podporou opozice usneslo na podání žaloby proti ministerstvu financí kvůli 150 milionové pokutě za chyby v ROP jihozápad. V březnu planulo vedení kraje v médiích odhodláním a bojovností, ale od té doby je nečinné. Navíc se na Jihočeský kraj valí další korekce za 200 milionů korun.

Obrázek k článku ROP na zrušení

ROP na zrušení

22. 3. 2013

Zastavení proplácení dotací z ROP Jihozápad (a několika dalších operačních programů) ministerstvem financí lze komentovat slovy: „Teprve nyní?“ Protože o tom, že konkrétně v ROP Jihozápad je cosi shnilého od počátku, dnes nepochybuje již nikdo.

Dotace jen pro vyvolené. Opět

17. 4. 2012

V médiích se objevila zpráva, ze které vyplývá, že o dotace z Regionálního operačního programu na modernizaci výuky (v rámci 19. výzvy), mohou podat žádosti pouze některé vyvolené střední školy. Kraj prý má problém s budoucím spolufinancováním projektů, protože výzva je určena pouze pro střední školy, které právě kraje zřizují. Copak ale členové Výboru regionální rady (většinou z ČSSD) dopředu nevěděli o tom, že projekty také bude nutno kofinancovat?

ROP Jihozápad se nepovedl, bohužel

19. 3. 2012

Hnutí Jihočeši 2012 se zájmem sleduje úsilí současného vedení Jihočeského kraje o zachování Regionálních operačních programů EU pro další období 2014-2020. Avšak neztotožňuje se s ním. Dosavadní složitá administrace programu a činnost úřadů regionálního rozvoje a jeho výborů, složených vždy z pečlivě vybraných politiků, se totiž jednoznačně neosvědčila.

©2012-2020 Jihočeši 2012