K transparentnosti veřejných zakázek

29. 9. 2014

Jak chceme docílit transparentnosti veřejných zakázek

Zajistit transparentnost zakázek není úplně jednoduché, ale přesto bychom se o to rádi pokusili několika způsoby:

Chápeme, že zadávání zakázek Technickým službám nese městu jistou výhodu, a to v podobě návratu DPH. Přesto bychom požadovali, aby bylo vyhlášeno výběrové řízení, v kterém by svoji nabídku přednesly i Technické služby. Následně by se porovnalo, zda je pro město výhodnější posuzovat nabídku dle návratu DPH či ceny zakázky.

Využívání více prostředků (Kaplický zpravodaj, internetové stránky) k zveřejňování nejen výběrových řízení na veřejné zakázky, ale i zpětné zveřejňování firem, které se o zakázku ucházely (včetně jejich nabídek) a které ji získaly.

Naší představou je, aby vedoucí příslušných odborů měli pravomoc rozhodovat o zakázkách pouze do 100 000 Kč. Rada města by měla mít kompetenci rozhodovat o zakázkách do 400 000 Kč, jelikož se domníváme, že 7 lidí má menší nadhled na věc než 21. Obě částky považujeme za dostačující pro řešení akutních problémů.

 

 

 


Mgr. Jana Kopúnová

Mgr. Jana Kopúnová

Středoškolská učitelka
39 let, Kaplice
Od narození žiji ve městě Kaplice. Po absolvování místního gymnázia jsem vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a to obor společenské vědy a český jazyk a literatura. V současné době vyučuji na Gymnáziu, SOŠE a SOU Kaplice.
©2012-2023 Jihočeši 2012