Jak na poctivé veřejné zakázky

3. 10. 2012

Mnohé ukazuje, že oblast veřejných zakázek je z hlediska výskytu nejrůznějších forem korupce největším problémem naší země. Proces zadávání veřejných zakázek trpí množstvím nedostatků a chyb a k manipulacím při jejich rozdělování a realizacích dochází velmi často. Důsledkem jsou předražené zakázky, jejich nevýhodnost pro veřejné rozpočty, méně kvalitní poskytované služby, nepotřebné nákupy a snížení důvěry veřejnosti. Tyto důsledky následně dopadají na třetí stranu, daňového poplatníka, který nadbytečné náklady v konečném důsledku chtě nechtě musí zaplatit.

Celý proces zadávání a realizace veřejných zakázek musí podléhat pravidlům, která zajistí, aby se jednalo o efektivní a hospodárné vynakládání veřejných prostředků při současném dodržení principů otevřenosti, transparentnosti a nediskriminace. Odlišné zájmy veřejné a soukromé včetně přítomnosti velkého množství peněz vytvářejí silné korupční příležitosti, kterým se dá nesnadno účinně bránit.

Důležitým předpokladem pro úspěšné využití veřejného zadávání a přínosy plynoucí z jeho používání je absence korupčního jednání. Prostředkem pro jeho vymýcení je nejen dodržování všech zákonných a podzákonných předpisů, ale také průhlednost celého zadávacího procesu. Jinými slovy jedná se o sled kroků zadávacího postupu, jež umožňují provádět jednoznačná a otevřená rozhodnutí, která je možné zpětně ověřit a logicky vysvětlit.

Tyto procedurální kroky se vztahují ke všem etapám zadávání veřejné zakázky, tedy od vyhlášení veřejné soutěže přes zveřejnění všech podmínek pro potenciální uchazeče, definici a stanovení významnosti jednotlivých rozhodovacích kritérií pro hodnocení došlých nabídek, vhodné nastavení časových termínů a formulace závazných a jednoznačných doporučení pro vypracování nabídek a informace o typu zadávací procedury ke stanovení termínu vyhlášení výsledků a možných odvolacích institucí. Dodržení těchto základních parametrů transparentnosti při zadávání veřejných zakázek s sebou přináší vedle přínosů morálních také značné ekonomické výnosy.

Otevřené, průhledné a rovné zadávání veřejných zakázek není cílem, ale prostředkem. Prostředkem, který zajistí, že se nebudou nakupovat nepotřebné statky, že už nebude možné „ušít“ zakázku na míru určité firmě, a že se dosáhne úspor z efektu konkurence. Potřebujeme vytvořit takový systém zadávání, který bude maximálně komplikovat nekalé korupční jednání. Musíme řešit především příčiny problému, ne následky.

Cílem je potřebná silnice, v dobré kvalitě za odpovídající cenu, vybudovaná v dohodnuté lhůtě. 

Ing. Ivo Moravec

Ing. Ivo Moravec

náměstek primátora
58 let, České Budějovice
©2012-2022 Jihočeši 2012