Náš program

Jihočeši 2012 jsou iniciativou, ve které se soustřeďují především lidé, kteří se již úspěšně angažovali a angažují ve správě veřejných záležitostí, podnikatelé, osobnosti kulturního, sportovního i jiného veřejného života. Jednoduše ti, kterým není osud našeho kraje lhostejný a kteří jej chtějí modernizovat a dále rozvíjet.

Jihočeši 2012 chtějí:

 • zkvalitnit jihočeskou krajskou samosprávu, zejména zvýšit transparentnost veřejných zakázek zadávaných Jihočeským krajem a jeho organizacemi, zefektivnit rozdělování grantů a příspěvků Jihočeského kraje tak, aby přinášely užitek co největšímu počtu občanů kraje
 • zjednodušit čerpání prostředků z evropských fondů, zajistit rovný přístup občanů, obcí i podnikatelů ze všech částí kraje k těmto evropským prostředkům, zajistit všem rovné příležitosti, jak se úspěšně ucházet o tyto prostředky, zabránit stavu, kdy se tyto prostředky kumulují v několika vyvolených obcích a nepřispívají vyváženému rozvoji na celém území kraje
 • zlepšit rovnoměrné pokrytí celého území Jihočeského kraje veřejnými službami (kvalitnější silnice, nové obchvaty obcí, základní zdravotnické služby i v okrajových částech kraje, efektivnější vlakové a autobusové spoje atd.)

Naše hnutí se považuje za regionální uskupení ve středu politického spektra, klade důraz na řešení aktuálních regionálních témat a na jejich řešení ve prospěch občanů.

Významná témata, která považujeme za důležitá:

 • dostavba Temelína, vyvedení Mírovka-Kočín
 • dostavba komunikací D3, R3, R4
 • dokončení modernizace IV. železničního koridoru
 • další osud Letiště České Budějovice
 • splavnění Vltavy
 • záměr Šumavské elektrické dráhy
 • problematika Národního parku Šumava
 • lanovka na Hochficht
 • organizace dopravy v kraji i v Českých Budějovicích, dopravní obslužnost v kraji
 • obchvaty obcí, zajištění oprav komunikací
 • úloha Českých Budějovic jako centra kraje
 • krajská zdravotní síť
 • rozdělování dotací, darů a grantů
 • sociální situace, předcházení negativním jevům, pomoc lidem v tísni a nouzi
 • rozvoj vzdělání v kraji, soustava škol a její financování
 • cestovní ruch
 • rozvoj odlehlých částí kraje, např. Dačicka, Vožicka apod.

A mnoho dalších témat, která budou zajímat veřejnost, budou aktuální a jejichž řešení je v kompetenci krajské politiky.

poslat odkaz e-mailem
©2012-2021 Jihočeši 2012