Ing. Tomáš Franců

* 6. 9. 1949 – † 23. 7. 2023
Povolání: projektant
Bydliště: Písek
E-mail: tomas.francu (zavináč) jihocesi2012.cz

NAD NIKÝM SE NEPOVYŠUJ, PŘED NIKÝM SE NEPONIŽUJ.

Za Písek děkujme našim dávným předkům. Vybrali místo na zlatonosné řece Otavě a během staletí vystavěli město. Dlouhý tok řeky městem je urbanistický fenomén daný nám přírodou a posílený generacemi stavitelů píseckého hradu, kostelů, mostů, jezů a mlýnů, elektráren, městského ostrova, a mnoha domů vytvářející jeho ulice, náměstí a parky. Pokračujme v tomto odkazu a navazujme naší uvážlivou a odpovědnou prací na jeho všestranném rozvoji jako města historického i moderního, kulturního a zdravého, kde se dobře žije jeho občanům i návštěvníkům. Chovejme se jako hrdí a svobodní občané, kteří své město milují a svou poctivou prací a aktivitou mu za všechny jeho dary děkují.

Absolvent strojní průmyslovky v Písku a stavební fakulty ČVUT v Praze. Jako profesi si zvolil projektování pozemních staveb a zůstal jí věrný i v důchodovém věku. Dlouhodobě vedl turistický oddíl mládeže, v roce 1990 se zapojil do veřejného života jako 1. místostarosta města Písku a v komunální politice (město, 8  let kraj) působí do současnosti. Spoluzakládal hnutí Jihočeši 2012 a pod jeho barvami je radním města Písku, kde pracuje v komisi pro urbanismus a architekturu.

Narozen 6. září 1949 v Děčíně, ale od r. 1953 žije v Písku. Po úspěšném ukončení VŠ studií pracoval v odboru projekce při GŘPP Písek jako projektant a statik. V letech 1990 - 1994 byl 1. místostarostou v Písku. V letech 2004 - 2012 byl zastupitelem Jihočeského kraje, z toho tři roky neuvolněným radním kraje. Zde byl po celou dobu členem Výboru pro rozvoj Jihočeského kraje.

Od roku 1995 je, jako autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavitelství, soukromým projektantem a jeho projekty byly realizovány v Písku i daleko za jeho branami. Celoživotní zájem o architekturu promítá nejen do své profesní činnosti, ale také do práce ve veřejné správě.

Zájmové aktivity směroval po celý život do různých forem turistiky jako vedoucí TOM (turistický oddíl mládeže), z toho v letech 1968 - 1971 ve skautingu, a od r. 1989 je neplaceným správcem skautské základny střediska Šipka Písek.

V soukromém životě se věnuje rozvětvené rodině (3 děti a 7 vnoučat) a svým koníčkům, kterými je cestování  – to jest turistika pěšky, na kole, na lyžích (běh i sjezd), na vodě a zejména turistika vysokohorská.


poslat odkaz e-mailem
©2012-2024 Jihočeši 2012