Mgr. Juraj Thoma

Věk: 51 let
Povolání: náměstek primátora
Bydliště: České Budějovice

Politik, archeolog, autor a spoluautor několika odborných a popularizačních publikací. Jako archeolog se věnoval období raného a vrcholného středověku se zaměřením na církevní památky a počátky měst. Je autorem desítky ojedinělých výstavních projektů, z nichž některé vedly k záchraně ohrožených památek.

Od roku 2002 působil jako první náměstek primátora Českých Budějovic pro strategické a územní plánování a památkovou péči. „Když jsem nastoupil na radnici, zjistili jsme s kolegy, že zcela podceněná byla příprava a jednání s dotčenými stranami ohledně klíčových dopravních a infrastrukturních projektů. Okamžité řešení přineslo svoje ovoce, protože po spuštění výzev na předkládání infrastrukturních projektů jsme byli před rokem 2006 kompletně připraveni, a to i díky úzké spolupráci s Jihočeským krajem.“

Od roku 2006 do roku 2014 působil jako primátor Českých Budějovic. V letech 2010 až 2014 byl také členem české národní delegace ve Výboru regionů v Bruselu. Za klíčové momenty z tohoto období považuje dosažení dohody napříč městským zastupitelstvem o nulové toleranci hazardu ve městě a rozhodnutí vybudovat vlastní zdroj pitné vody, který je městu v případě jakéhokoliv ohrožení jihočeské vodárenské soustavy schopen zajistit základní dodávky pitné vody.

„Jako archeolog znám velké kultury, které padly, protože přišly o zdroje vody. V tomto ohledu se moje původní profese úzce potkává s aktuální činností v samosprávě, kde od roku 2018 působím opět v pozici prvního náměstka primátora Českých Budějovic.“


poslat odkaz e-mailem
©2012-2021 Jihočeši 2012