Jihočeši stavbu nezastaví, mohou ale leccos ovlivnit

19. 4. 2015

„Víte proč je v Písku nádraží tak daleko od centra města? Aby bylo co nejblíže ke kolejím!“

Lidová moudrost

 

Proto se Rada města na svém posledním zasedání zabývala opět posouzením investičního záměru výstavby železniční zastávky Písek – centrum.

Předně, vybudování jakékoliv zastávky na železniční trati Písek – Tábor je investiční akcí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která tak investuje do svého majetku. Celá akce nemá dopad na rozpočet města, město se pouze v případě realizace zaváže k úklidu a zimní údržbě přístupové komunikace. To je třeba mít na paměti.

Postoj Jihočechů 2012 k celé problematice, který jsme deklarovali v otevřeném dopise petentům z Preslovy ulice dne 7. 10. 2014, se tedy nemění. Stále se domníváme, že se jedná o nejasný a nekoncepční projekt, jehož případný přínos pro obyvatele města Písku lze jen obtížně předvídat. Můžeme se pouze domnívat, že usnadní v budoucnosti cestu obyvatel obcí na trati blíže k centru města, k návštěvě nemocnice a přispěje k lepší obslužnosti přilehlých škol. Bez ohledu na tento fakt ale musíme z pozice vedení města komunikovat s potenciálním investorem, je to naše povinnost. Naším současným úkolem je tedy minimalizace negativních dopadů na občany města a vytěžení maxima pozitiv z tohoto projektu, u jehož zrodu jsme rozhodně nestáli. Proto jsme, po diskusi s koaličními partnery a příslušnými komisemi RM, rádi, že byla definitivně vyloučena varianta „Preslova“, proti jejíž realizaci se důrazně ohradili ti, kterých se plánovaná stavba především týká, tedy obyvatelé Preslovy ulice.

Stejně tak bylo odmítnuto poněkud nesmyslné umístění zastávky v polích nedaleko obchodní zóny, které navrhlo minulé vedení města a nová varianta „Sady“, která by, podle našeho názoru, přinesla podobně odmítavé stanovisko dotčených občanů.

Zbyl tedy čtvrtý, kompromisní, návrh na umístění v lokalitě podchodu pod tratí v místě, kde se setkává ulice Preslova s ulicemi Heritesovou a Sovovou. Má-li být tato investice opravdu realizována, pak se domníváme, že se jedná o nejméně problematické místo z těchto důvodů:

a) prostor budoucí zastávky v tomto místě již není na výrazně vyvýšeném náspu

b) je dostatečně z obou stran kryt stávající vzrostlou zelení, která utlumí hlučnost

c) je v tomto úseku trati nejvíce vzdálen od okolních domů

d) dojde k odstranění nelegálního přechodu přes trať, který je velmi nebezpečný

e) v neposlední řadě umožní městu kultivovat nehezké prostředí podchodu pod tratí

 

Rozhodnutí RM tak posouvá projekt SŽDC k nové fázi předrealizační přípravy. Město si vyžádalo architektonicko-urbanistickou studii, doporučilo umístění nástupiště na jižní straně kolejiště a požaduje, aby do projektu byla začleněna i rekonstrukce stávajícího podchodu pod tratí a bude čekat na další kroky SŽDC. Teprve ve fázi studie má totiž smysl celý projekt představit široké veřejnosti. Až na základě veřejného projednání město definitivně rozhodne o konečném umístění zastávky. Do té doby zbývá vyřešit ještě mnoho otázek, mimo jiné i problematiku financování z prostředků EU.

Vedení města, tedy i my, tak nadále koná vše potřebné k posouzení investičního záměru třetí strany na území města, aby tím minimalizovalo negativní dopady na jeho obyvatele.

Obrázky
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012