Ad: Odpadový Oskar pro město Písek

3. 8. 2015

Ráda bych se ještě krátce vrátila k ocenění, kterého se dostalo našemu městu na poli třídění odpadu. Přiznám se, že mě tato skutečnost, samozřejmě mile, trochu zaskočila. V úřadě totiž spíše vnímám všechny problémy, které jsou s tříděním odpadu, a obecně s problematikou komunálního odpadu, spojené. Při jejich řešení pak člověk logicky trochu ztrácí nadhled. Teprve při rozhovoru se zástupci Arniky jsem si uvědomila, jaký náskok v této oblasti skutečně máme. To, že jsem převzala prestižní ocenění, je věc jedna. Chápu to tak, že do mých rukou bylo odevzdáno ocenění pro všechny Písečáky, kteří přistupují zodpovědně k otázce životního prostředí, pečlivě třídí a přemýšlejí nad tím, jak co nejméně zatěžovat své okolí a přírodu.

Ta druhá a podstatnější věc, kterou jsem si uvědomila, je skutečnost, že současné vedení radnice pouze dál pokračuje v dobré práci, kterou ve městě nastartovali naši předchůdci. Písek se vždy stavěl k environmentální politice vstřícně. Fakt, že naše město bylo donedávna jedním z posledních v kraji, které se dokázalo ubránit kapitační platbě za svoz odpadu, nastartoval dlouhodobý proces, který občany motivoval k třídění, díky kterému se těm zodpovědnějším snižovala částka, kterou byli nuceni za svoz platit. Velkou práci v této oblasti odvedla i bývalá místostarostka Mgr. Hana Rambousová, která od prvopočátku z pozice své funkce podporovala systém třídění, rozšiřovala počet sběrných míst, do Písku přivedla myšlenku podzemních kontejneřišť na tříděný odpad v historickém centru a v neposlední řadě stála i u zrodu projektu kompostárny, díky které má dnes Písek velký náskok oproti sousedům v otázce třídění biologického odpadu.

Právě s vědomím této kontinuity nevnímám cenu, kterou jsme dostali my všichni, kteří v Písku třídíme, jako dosažení konečné mety, ale spíše jako motivaci k  dalšímu rozvoji. Víte všichni stejně dobře jako já, že stále máme co zlepšovat. Vnímám ji tedy jako poděkování všem těm, kteří v Písku mysleli a myslí na životní prostředí, povzbuzení pro ty, kteří s tříděním začínají, i jako prvotní impulz k zamyšlení pro ty, kteří zatím zanechávají v našem krásném městě svou stopu spíš v podobě černých skládek, přeplněných odpadkových košů a nepořádku kolem kontejnerů.

Náš systém je dobře dimenzován, stále se rozšiřuje a jeho funkčnost máme dnes plně potvrzenu. Neusínejme proto na vavřínech. Ne, ještě to není Oskar za celoživotní přínos (mám-li hledat příměr u slavnějšího filmového jmenovce), je to jasný signál, že jdeme po správné cestě, jde nás po ní poměrně hodně a ti, kteří se chtějí přidat, jsou rozhodně vítáni.

Mgr. Eva Vanžurová
starostka města Písku

Obrázky
Mgr. Eva Vanžurová

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písek
66 let, Písek

Písek mám ráda. V Písku jsem spokojená, zde se narodily, vyrostly a vystudovaly mé děti.

Písek je město s neopakovatelnou historií, živou současností a slibnou budoucností. Město natolik krásné, aby bylo předlohou poezii, a přitom natolik moderní a dravé, aby v něm zůstávaly mladé generace.

Téma: Písek odpady
poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012