Plavecký bazén v Písku jako předmět politického boje?

25. 5. 2016

Těžko se to dá pojmenovat jinak. Už asi nikdo v Písku by se nedopočítal, kolikrát v uplynulých letech byla znovu a opakovaně vyvolávána diskuse o tom, kde a jaký má být plavecký areál. Teprve současná koalice k tomuto tématu přistoupila ryze pragmaticky a shodla se na tom, že se pokusí celý proces provést všemi úskalími a dokončit to, na co občané Písku čekají už od roku 2002. A daří se jí to. Velkou většinou hlasů v zastupitelstvu (a to nejen koaličních) byla vybrána lokalita, architektonická soutěž přinesla zajímavé projekty a vyšel z ní jednoznačný vítěz. Pracuje se na projektu i na územní rozhodnutí a stavebním povolení, na podzim by měl být vybrán zhotovitel stavby. Na jaře 2017 se má začít stavět. Potud by se dalo říct, že úředníci i vedení města odvádějí práci, kterou od nich občané očekávají. Ale.

Kde se vzal, tu se vzal, objevil se názor, že by bylo dobré celý proces zastavit, vrátit jej na úplný začátek a znovu se začít zaobírat myšlenkou, jestli by nebylo lepší najít jiné místo, tentokrát v Žižkových kasárnách. Odsunout reálnou realizaci záměru daleko za hranici roku 2020, podstoupit nemalá rizika plynoucí z ne zcela vyjasněných majetkových vztahů v lokalitě a dát obyvatelům Písku jednoznačný vzkaz – zapomeňte na koupání, my se budeme ještě pár let radit a pak možná uvidíme.

A co si o tom myslím já? Vzhledem k tomu, že do přípravy stavby v lokalitě pod lesnickou školou byly na základě usnesení Zastupitelstva města investovány již nemalé částky (architektonická soutěž, územní rozhodnutí, projektová dokumentace) i stovky hodin práce úředníků a členů odborných komisí a výborů, považuji jakékoliv snahy o znovuotevření diskuse o umístění nového bazénu za naprosto nezodpovědné a neodůvodnitelné mrhání veřejnými prostředky. To je pro mě, jako starostku města, nepřijatelné.

V první řadě vnímám jako zásadní pro pokračování ve stavbě pod lesnickou školou názor občanů města. Spory o stavbu bazénu se vlečou už od roku 2002. Písečtí jsou unaveni všemi předchozími názorovými přemety a chtějí jen jedno. Mít konečně nový plavecký areál, aby si mohli v důstojných podmínkách zaplavat kdykoliv chtějí a nemuseli jezdit do Strakonic, Horažďovic nebo Příbrami. Otevření diskuse o umístění vrátí celý proces na začátek a jeho dokončení posune o dalších několik let.

Ve stávající lokalitě pod městskými hradbami nám stavět zakazuje referendum, které nás zavázalo pouze k tomu udržovat stávající bazén v provozuschopném stavu do doby, než bude postaven nový. To by v případě zastavení současného projektu znamenalo udržovací investici v řádech desítek milionů, protože budeme muset stávající bazén opravit tak, aby vydržel nejméně dalších deset let.

Areál Žižkových kasáren je předmětem vleklého majetkového sporu. Město má sice v ruce dva pravomocné rozsudky, hovořící v jeho prospěch, nedokážu si ale vůbec představit, že bychom podstoupili to riziko a ignorovali možnost dovolání protistrany. V současné době nelze předjímat rozhodnutí dovolacích institucí českých ani evropských. Celý spor se může táhnout ještě několik let a je nemyslitelné, že na tomto sporném území vybudujeme bazén a právní názor se nedejbože přikloní k protistraně. Nevím, který z kolegů zastupitelů by na sebe chtěl převzít tuto odpovědnost.

Posuzuji-li celou věc navíc z estetického hlediska, jsem přesvědčena, že jižní svah pod lesnickou školou nabízí mnohem vhodnější prostředí k rekreační funkci a to především v případě venkovních ploch a bazénů, k jejichž vybudování jsme se také zavázali. I vzájemná synergie s řekou, ostatními sportovišti, parkovacími plochami a obecně ideální postavení na mapě města mě o správnosti této lokality přesvědčuje.

Žižkova kasárna jsou nepříjemnou jizvou na tváři města. Je ale třeba vyčkat na definitivní rozhodnutí všech soudů. Mezitím můžeme nechat zpracovat urbanistickou studii jejich smysluplného využití, abychom se poté mohli rychle pustit do práce. Dovedu si představit jejich napojení na stávající sportovní areály výstavbou všesportovní haly, dovedu si zde představit záchytné parkoviště, které Písku chybí a pomohlo by jistě i přilehlému sídlišti Portyč, pro nový plavecký bazén a především pro venkovní areál je to podle mého názoru naprosto nevhodný prostor.

Eva Vanžurová

Obrázky
Mgr. Eva Vanžurová

Mgr. Eva Vanžurová

starostka města Písek
66 let, Písek

Písek mám ráda. V Písku jsem spokojená, zde se narodily, vyrostly a vystudovaly mé děti.

Písek je město s neopakovatelnou historií, živou současností a slibnou budoucností. Město natolik krásné, aby bylo předlohou poezii, a přitom natolik moderní a dravé, aby v něm zůstávaly mladé generace.

poslat odkaz e-mailem
©2012-2020 Jihočeši 2012